Dengeli bir bütçe zorunlu Anayasa değişikliği

Anayasa değişikliği: Türkiye’nin siyasal alanda yapması gereken yapısal reformlar anayasa değişikliği ile başlayarak demokrasiyi, özgürlüğü, düşünce özgürlüğünü, hoşgörüyü, kişi haklarının korunmasını, kadın erkek eşitliğini en üst düzeye çıkaracak ve kısıtlamaları savaş hali gibi çok zorunlu ... Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Bu anayasa değişikliği Türkiye'nin hakikaten orta, uzun vadede önünü açacak çok önemli bir değişiklik, çok önemli bir reformdur. Çok kritik bir reformdur. Yapmazsak önümüzdeki 10 yıllarda iki başlılıktan dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Bu yeni sistem aslında kutuplaşmayı azaltabilir, uzlaşmayı, birlikte ... DEĞİŞİKLİK: Anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesiyle (Anayasa Komisyonu'nda 10.madde olarak kabul edilmiştir) Anayasa'nın 106. maddesinde yapılması öngörülen değişiklik uyarınca, Cumhurbaşkanı'nın '…seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabil(eceği)' öngörülmektedir. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Bu anayasa değişikliği Türkiye'nin hakikaten orta, uzun vadede önünü açacak çok önemli bir değişiklik, çok önemli bir reformdur. Açık bir şekilde dayanaktan yoksun veya yöntemine uygun olmayan itiraz başvuruları, Mahkeme tarafından esas incelemeye geçilmeksizin gerekçeleriyle reddedilir. (5) Anayasa Mahkemesi, işin kendisine noksansız olarak gelişinden başlamak üzere beş ay içinde kararını verir ve açıklar. B) Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her şey bir kanun konusu olabilir. C) Yasama organı bir konuyu dilediği ölçüde ayrıntılı düzenleyebilir. D) Yasama organı, kanunla yeni bir bakanlık kuramaz. E) Yasama organı devletin faaliyet alanı içindeki bir ilişkiyi bu alandan çıkarabilir. Anayasa Mahkemesi üyeleri oniki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmışbeş yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yaşından önce görev süresi dolan üyelerin başka bir görevde çalışmaları ve özlük işleri kanunla düzenlenir.

Şimsek: “Bu Sistem, Mevcut Sistem Önümüzdeki Dönemde Eğer ...